PIS Kraan

Bijnaam:       PIS Kraan

Echte naam:  I.S. Kraan

Het verhaal:    Op de hoek van de Herenstraat en het Julialaantje in Rijswijk stond een historisch pandje. In dit pandje woonde de heer I.S. Kraan, wat ook op het naambordje bij de deur vermeld stond. Dat wil zeggen; meestal stond er een "P" voor geschreven. Even zovelen keren als dat de "P" verwijderd werd door de heer Kraan, is deze er door een Knijn weer bij gekalkt. Recentelijke onthullingen maakten duidelijk dat niet alleen "die kwajongens van Knijnenburg" dit op hun geweten hadden, ook de jongedames (kwameisjes?) uit het gezin maakten zicht schuldig aan deze oervorm van grafitti. De heer Kraan zal er wel heel vaak de "P" in hebben gehad.